Centrum van Nieuwe Media: de Krook

 

Gent is in de ontwikkeling van het smart city concept in Eurocities op Europees niveau trekker geworden van het plaatsen van de mens op de voorgrond. Gent zal de komende jaren verder inzetten op burgerbetrokkenheid en co-creatie, met de inzet van ‘slimme’ ICT.

Exponent van deze grenzeloze ambitie: het stadsontwikkelingsproject en centrum voor de nieuwe Media De Krook.

Share
Posted in Waalse Krook - Gent |

Comments are closed.