Muziekcentrum De Bijloke, Gent

Het Muziekcentrum De Bijloke is sinds 1996 gehuisvest op de Bijlokesite in de 13de-eeuwse ziekenzaal, het Craeckhuys en het Anatomisch Instituut, dewelke sinds 1980 erkend zijn als monument. Het is een geslaagd voorbeeld van reconversie van een historisch monument. Intussen is er twintig jaar verstreken en voldoet de infrastructuur niet langer aan de huidige eisen van de techniek, veiligheid, gezondheid en welzijn.
De werken omhelsen de integrale renovatie van de concertzaal, de foyer en naburige ruimtes.

Opdracht A-RES:
Project Management
Kostenbewaking
Construction Management

Oppervlakte: 2.000 m²

Budget:  –

Ontwerpteam: DRDH Architects en Julian Harrap architects

Status:  Lopend

Share
Posted in Referenties |

Comments are closed.