Project Management – Gedelegeerd Bouwheer

A-RES streeft ernaar u te waarborgen dat aan al uw verwachtingen en eisen worden beantwoordt van het prille begin tot het einde van uw project – binnen de vooropgestelde budget. Rekening houdend met het grote aantal details en de vele beperkingen binnen elk project, is het denkbaar dat één enkele vergetelheid of één foutieve beslissing het volledige proces kan verstoren. A-RES zal hier zorgvuldig over waken en, namens u, zorgen voor de dagelijkse beslissingen, onderhandelingen, administratie en andere taken opdat u kan focussen op het grote plaatje.

Wij kunnen u adviseren of vertegenwoordigen in zowel klein- als grootschalige ontwikkelingen en bieden u een uitgebreid scala van expertises aan in alle bouwsectoren.

Het is dankzij onze ervaring en expertise in dit domein dat A-RES werd aangesteld als project manager en cost manager voor het project De Waalse Krook. A-RES treedt op als gedelegeerd bouwheer en single point of contact voor de coöperatieve vennootschap Waalse Krook CVBA voor zowel de ontwikkeling van het masterplan voor een volledige site als de bouw van een centrum van kennis en cultuur met inbegrip van de nieuwe bibliotheek van de toekomst en het centrum voor nieuwe media.

Risicobeheer

Andere diensten:

  • Planning Management
  • Time Management
  • Change Management
  • PPS Management
  • Contract Management