Politiecommissariaat te Brakel krijgt vorm

De politiezone Brakel- Horebeke -Maarkedal -Zwalm stelt in totaal 56 personeelsleden tewerk.  Hiervan werken 49 personeelsleden in het hoofdcommissariaat, gelegen in de Jagersstraat 29 te 9660 Brakel. De opdracht van A-RES bestaat er in om de lokale politie Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm te begeleiden bij de realisatie van het nieuw hoofdcommissariaat. Het team van A-RES volgt de werfvergadering op, geeft technische adviezen en bewaakt het budget in hoedanigheid van de bouwheer.

Het project kwam tot stand via een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester ( OO 17) en omvat de realisatie van  een nieuw, modern doch sober en functioneel politiehuis  achter het bestaand politiegebouw, rekening houdend met het nieuwe politielandschap en het evolutief karakter ervan en dit binnen het vooropgestelde budget.  De kernwoorden zijn soberheid, functionaliteit en transparantie.

Gelet op de beschikbare ruimte om de nieuwbouw te realiseren, wordt gefaseerd gewerkt.  Het bestaand gebouw blijft op heden in gebruik tot (een deel) van het nieuwe gebouw kan bezet worden.  Daarna dient het oude gebouw gesloopt te worden, kan de nieuwbouw gefinaliseerd worden en dienen de nodige omgevingswerken uitgevoerd te worden.

Brakel Politie Commissariaat

Het ontwerpteam ORG architecten beschouwde met bijzonder aandacht de praktische veiligheid van het politiegebouw, de lichtinval en de toegankelijkheid. Door strategisch een radicale gevelsysteem van typische bakstenen te implementeren  zocht het ontwerpteam naar moderne eenvoud en een duidelijke link met de Belgische bouwwereld.

Detail omkasting
Gespoten PUR-isolatieBron: http://www.vlaamsbouwmeester.be/
Share
Posted in Architectuur, Politiecommissariaat - Brakel |

Comments are closed.