A-RES en SUMResearch zetten eerste stap in reddingsplan Koninklijk Conservatorium

Het Koninklijk Conservatorium te Brussel is aftands en in verval. In de infrastructuur is al decennia niet meer geïnvesteerd. Alle voorzieningen zijn verouderd. Een drastische aanpak wordt steeds dringender.

Vijf jaar geleden mobiliseerde de vzw Conservamus muziekliefhebbers en sponsors voor een reddingsactie van het Koninklijk Conservatorium aan de Kleine Zavel. Vandaag ligt er een reddingsplan klaar en heeft A-RES samen met SUM Research de eerste stap gezet.

Het conservatorium (1987) is gebouwd door Jan-Pieter Cluysenaar en is vandaag integraal beschermd als monument. Het was bedoeld voor 1.500 studenten. Beide instellingen tellen nu zo’n duizend studenten, maar op de helft van de oppervlakte. Ook de behoeften zijn veranderd. Er is nood aan onder meer een kamermuziekzaal, repetitieruimte voor orkest, lokalen voor masterclasses en een eigentijdse toegankelijkheid.

De pas voltooide haalbaarheidsstudie van A-RES en Sum Research heeft de tekortkomingen inzake programma allemaal in kaart gebracht. In de studie werden tevens verschillende renovatie- en uitbreidingsmogelijkheden bestudeerd en begroot.

A-RES en SUM Research stellen voor om de huidige bibliotheek, een toevoeging uit 1958, te slopen voor nieuwbouw die alle bijkomende functies combineert. Onder de uitgegraven voorkoer kunnen bibliotheek en archief dan een plaats krijgen.

De restauratie van de concertruimte, dien uniek is voor Brussel, zal voorrang krijgen – ook om er meer eigen inkomsten uit te kunnen genereren.

Share
Posted in Archief, Varia |

Comments are closed.