Over A-Res

ARIES Real Estate Solutions ( A-RES ) begeleidt private en publieke partijen alsook investeerders met alle vastgoed gerelateerde vragen sedert meer dan 30 jaar.

Vanuit de drievoudige invalshoek: timing, budget, en kwaliteit biedt A-RES een volledig gamma van diensten aan tot de totaalbegeleiding van klein- tot grootschalige bouwprojecten in diverse sectoren. Dit omhelst onder meer organisatie van architectuurwedstrijden, vastgoed consultancy, programmatie, project management, kostenbewaking en gedelegeerd bouwheerschap.

Onze focus ligt op het vinden van duurzame oplossingen en het beheer van processen die de behoeften van de klant en de bedrijfsstrategie tegemoet komen.

A-res is trots sinds oktober 2020 deel uit te maken van de groep Sweco.